A A A K K K
для людей із порушенням зору
Лопушненська громада
Тернопільська область, Кременецький район

Про затвердження Методики розрахунку орендної плати за оренду комунального Лопушненської сільської ради

Дата: 20.01.2022 10:54
Кількість переглядів: 85

                                              Тризуб                               ПРОЄКТ

УКРАЇНА

 

ЛОПУШНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

КРЕМЕНЕЦЬКОГО РАЙОНУ   ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

_______ сесія  VIIІ скликання

 

Рішення

____________                                                                              №  ____________

 
Про затвердження Методики розрахунку
орендної плати за оренду комунального
Лопушненської сільської ради

 

Відповідно до ст. 25, п. 3 ч. 4 ст. 42, ч. 1 ст. 59, ч. 5 ст. 60 Закону України від 21.05.1997 № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», ч. 2 ст. 17 Закону України від 03.10.2019 № 157-ІХ «Про оренду державного та комунального майна», з метою забезпечення надходжень до місцевого бюджету від оренди комунального майна,  сільська рада

ВИРІШИЛА:
 

1. Затвердити Методику розрахунку орендної плати за оренду комунального майна Лопушненської сільської ради  (далі - Методика) згідно з додатком.

2. Організацію виконання рішення покласти на заступника сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради .

        3.  Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію Лопушненської сільської ради з питань планування фінансів , бюджету , планування соціально-економічного розвитку , інвестицій та міжнародного співробітництва

 

Сільський  голова                                                              Олександр СТЕЦЮК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                           Додаток

ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                           рішення сільської ради        

                                                                           від ____________ №_________

 

 

Методика розрахунку орендної плати  за оренду

комунального майна  Лопушненської сільської ради

 

1. Методика розрахунку орендної плати за оренду комунального майна м. Сміла (далі - Методика) розроблена відповідно до абз. 2 ч. 2 ст. 17 Закону України "Про оренду державного та комунального майна» (далі – Закон), Порядку передачі в оренду державного та комунального майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.06.2020 № 483 (далі – Порядок), з метою створення єдиного організаційно-економічного механізму розрахунку плати за оренду єдиних майнових комплексів комунальних підприємств, їх структурних підрозділів, нерухомого (будівлі, приміщення, їх частини) та іншого окремого індивідуально визначеного майна комунальних підприємств, організацій, установ міста.

2. Орендна плата є платежами у формах, визначених законодавством України, які вносить орендар незалежно від наслідків своєї діяльності.

Розмір орендної плати встановлюється договором оренди між орендодавцем та орендарем. Форма розрахунку орендної плати наведена у додатку 3.

У разі коли орендодавцем нерухомого майна або іншого індивідуально визначеного майна є балансоутримувач, розмір орендної плати погоджується з органом, уповноваженим сільською радою.

3. До плати за оренду майна не включаються витрати на його утримання та плата за послуги, які відповідно до укладених угод зобов’язується надавати орендарю комунальне підприємство (установа, організація), на балансі яких перебуває це майно.

Витрати на утримання нерухомого майна, зданого в оренду одночасно кільком орендарям і прибудинкової території розподіляються між ними залежно від наявності, кількості, потужності, часу роботи електроприладів, систем тепло- і водопостачання, каналізації за спеціальними рахунками, а в неподільній частині - пропорційно розміру займаної загальної площі.

4. У разі оренди нерухомого майна (крім оренди нерухомого майна фізичними та юридичними особами, зазначеними у п. 7 цієї Методики), в т.ч числі при продовженні договорів оренди, строк дії яких продовжується відповідно до абзацу четвертого частини сьомої статті 18 Закону, розмір річної орендної плати визначається за формулою:

  де О пл. - розмір річної орендної плати, грн;

В п – вартість орендованого майна, визначена шляхом проведення незалежної оцінки, (без ПДВ), грн;

С ор – орендна ставка, визначена згідно з додатком 1 до Методики (у разі укладення договору з орендарем відповідно до ст.15 Закону), або додатком 2 для договорів оренди, строк дії яких продовжується відповідно до абз. 4 ч. 7 ст. 18 Закону). У разі якщо додатком 1 до цієї Методики не визначена орендна ставка для орендаря, зазначеного у ст. 15 Закону, для розрахунку орендної плати застосовується оренда ставка, визначена державною методикою.

Розмір орендної плати за базовий місяць оренди нерухомого та іншого окремого індивідуально визначеного майна визначається за формулою:

де О пл - розмір річної орендної плати, визначений за цією Методикою, грн.

Розмір добової орендної плати розраховується за формулою:

де Х - кількість днів фактичного користування об’єктом оренди.

Розмір погодинної орендної плати визначається на основі розміру добової орендної плати із розрахунку 24 години у добі за формулою:

У разі якщо погодинна оренда плата припадає на вихідний або святковий, день у такі дні оренда плата нараховується за повну добу.

5.  Результати незалежної оцінки є чинними протягом 12 місяців від дати оцінки, якщо інший термін не передбачено у звіті з незалежної оцінки.

6. Розмір річної орендної плати за оренду нерухомого майна 1 гривня встановлюється таким орендарям:

- органам місцевого самоврядування, іншим установам і організаціям, діяльність яких повністю фінансується за рахунок місцевого бюджету;

- державним органам, що на підставі чинного законодавства здійснюють правоохоронну діяльність, зокрема для розміщення патрульної поліції;

- державним та комунальним некомерційним закладам охорони здоров'я, які повністю чи частково утримуються за рахунок відповідно державного та місцевих бюджетів;

 • державним та комунальним телерадіоорганізаціям;
 • Товариству Червоного Хреста України та його місцевим організаціям;

- комунальним підприємствам у сфері житлово-комунального господарства засновником яких є сільська рада.

-  державним та комунальним закладам  освіти, що частково  або повністю  фінансуються з державного та місцевого бюджетів, що  мають ліцензію на провадження освітньої діяльності у відповідній сфері;

-державним організаціям  (закладам, установам) органів місцевого військового управління  України , що здійснюють  діяльність у сфері оборони;

-  громадським обєднанням  фізкультурно-спортивної спрямованості , що є неприбутковими організаціями , внесеними до Реєстру неприбуткових установ  та організацій, утвореним  ними спортивним клубам ( крім спортивних клубів, що займаються професійним спортом), дитячо-юнацьким  спортивним школам, цнтрам фізичної культури  і спорту  осіб з інвалідністю.

- орендарям , які на час  затвердження  цієї Методики мали пільгову орендну плату  в розмірі 1 грн.в рік, за умови, що такі  договори продовжуються  вперше.

Орендна плата у розмірі, встановленому цим пунктом, не застосовується у разі оренди нерухомого майна для розміщення засобів масової інформації:

 • рекламного та еротичного характеру;

- заснованих в Україні міжнародними організаціями або за участю юридичних чи фізичних осіб інших держав, осіб без громадянства;

- в яких понад 50% загального обсягу випуску становлять матеріали зарубіжних засобів масової інформації;

- заснованих за участю юридичних або фізичних осіб, до сфери діяльності яких належить виробництво та постачання паперу, поліграфічного обладнання, технічних засобів мовлення.

7. Розмір річної орендної плати у разі оренди іншого окремого індивідуально визначеного майна, а також транспортних засобів встановлюється на рівні 12 % вартості об’єкта оренди, з урахуванням вимог ст. 8 Закону.

У разі оренди іншого окремо індивідуально визначеного майна, а також транспортних засобів бюджетною організацією, що фінансується з місцевого бюджету, орендна плата становить 1,0 грн в рік.

У разі якщо інше окреме індивідуально визначене майно, а також транспортні засоби передаються в оренду за результатами проведення аукціону, орендна плата, розрахована відповідно до цього пункту Методики, застосовується як стартова на першому аукціоні.

Розмір місячної орендної плати у розмірі 1 грн за 1 кв. метр занедбаної пам’ятки архітектури встановлюється кваліфікованій особі, визначеній п. 183 Порядку, на підставі рішення орендодавця, прийнятого відповідно до п. 191 Порядку, орендарям, які отримали таку пам’ятку в довгострокову пільгову оренду відповідно до пунктів 183-191 Порядку.

8. Встановлення орендної плати здійснюється з урахуванням вимог Закону України “Про державну допомогу суб’єктам господарювання” для:

- суб’єктів господарювання, передбачених ч. 2 ст. 15 Закону;

- підприємств, установ, організацій, включених відповідно до рішення Кабінету Міністрів України або рішень представницьких органів місцевого самоврядування, до переліку підприємств, установ, організацій, що надають соціально важливі послуги населенню, - у разі встановлення орендної плати на рівні нижчому, ніж визначено п. 52 Порядку.

9.  Індексація орендної плати  може бути  зупинена  у випадку прийняття  відповідного законодавчого акта.

У разі визначення  орендаря  за результатами аукціону  розмір орендної плати  за перший місяць  оренди визначається  за результатами такого  аукціону  та зазначається у договорі оренди.

Якщо орендна плата визначена на підставі цієї Методики (крім п. 7 Методики) або абз. 4 ч. 7 ст. 18 Закону (орендна плата за базовий місяць), і при цьому між датою визначення орендної плати за базовий місяць і датою підписання акту приймання-передавання минуло більше ніж один повний календарний місяць, то розмір орендної плати за перший місяць оренди встановлюється шляхом коригування орендної плати за базовий місяць на індекс інфляції у місяцях, що минули з дати визначення орендної плати за базовий місяць.

Рормір орендної плати  за кожний наступний місяць визначається шляхом коригування розміру  місячної орендної плати  за попередній місяць на індекс інфляції.

Орендна плата, встановлена відповідно до п. 6 цієї Методики, не підлягає коригуванню на індекс інфляції.

10. Терміни внесення орендної плати визначаються у договорі.

11. На період дії форс-мажорних обставин, підтверджених Торгово-промисловою палатою України,її територіальними органами (далі ТТП), звільнення від сплати  орендної плати  здійснюється на підставі  рішення сесії за  заявою орендаря , до якої додаються  підтвердження  таких форс-мажорних обставин ТТП та довідка балансоутримувача майна  про його невикористання  орендарем за цільовим призначенням  зазначеним у договорі.

 

 

Секретар   сільської ради                                                    Ольга Шахмоть

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

до Методики розрахунку орендної плати за оренду комунального майна Лопушненської сільської ради

 

Орендні ставки

для договорів оренди комунального майна

 

№ з/п

Орендарі, визначені відповідно до ст. 15 Закону

Орендна ставка (річна), %

 1.  

Органи державної влади, інші установи і організації, діяльність яких фінансується за рахунок державного бюджету

3

 1.  

Релігійні організації для забезпечення проведення релігійних обрядів та церемоній

4

 1.  

Музеї, крім визначених п. 7 цієї Методики

3

 1.  

Державні, установи, організації у сфері культури і мистецтв чи громадські організації у сфері культури і мистецтв (у тому числі національні творчі спілки або їх члени під творчі майстерні)

4

 1.  

Приватні заклади освіти, що мають ліцензію на провадження освітньої діяльності

10

 1.  

Державні заклади освіти, що частково або повністю фінансуються з державного бюджету, що мають ліцензію на провадження освітньої діяльності у відповідній сфері

3

 1.  

Громадські організації ветеранів для розміщення реабілітаційних установ для ветеранів

4

 1.  

Реабілітаційні установи для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю для розміщення таких реабілітаційних установ

4

 1.  

Державні та комунальні спеціалізовані підприємства, установи та заклади соціального обслуговування, що надають соціальні послуги відповідно до Закону України "Про соціальні послуги";

1

 1.  

Державні видавництва і підприємства книгорозповсюдження

4

 1.  

Вітчизняні видавництва та підприємства книгорозповсюдження, що забезпечують підготовку, випуск та (чи) розповсюдження не менш як 50 книжкової продукції державною мовою (за винятком видань рекламного та еротичного характеру)

 

4

 1.  

Народні депутати України і депутати місцевих рад для розміщення громадської приймальні

3

 1.  

Потенційні орендарі для організації та проведення науково-практичних, культурних, мистецьких, громадських, суспільних та політичних заходів на строк, що не перевищує п’яти календарних днів протягом шести місяців, а також щодо майна, яке передається суб’єктам виборчого процесу з метою проведення публічних заходів (зборів, дебатів, дискусій) під час та на період виборчої кампанії

8

 1.  

Потенційні орендарі для організації та проведення науково-практичних, культурних, мистецьких, громадських, суспільних та політичних заходів на строк, що не перевищує 30 календарних днів протягом одного року щодо кожного орендаря, якщо балансоутримувачем є державне або комунальне підприємство, установа, організація, що здійснює діяльність з організації конгресів і торговельних виставок.

8

 1.  

Фонд соціального страхування, робочі органи його виконавчої дирекції та їх відділенням, Пенсійний фонд України та його органи

1

 

 

Секретар сільської  ради                                                     Ольга Шахмоть

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

до Методики розрахунку

орендної плати за оренду

комунального майна м. Сміла

 

Орендні ставки для договорів оренди, які були укладенні до набрання чинності Закону та продовжуються вперше *

 

№ з/п

Використання орендарем нерухомого майна за цільовим призначенням

Орендна ставка*, %

 1.  

Здійснення торгівлі непродовольчими та продовольчими товарами та організація виставок продажу

25

 1.  

Розміщення офісних приміщень

20

* - орендні ставки для орендарів, які на час розробки Методики не скористалися правом на продовження договору оренду відповідно до чинного законодавства (перше продовження).

 

 

Секретар сільської  ради                                                     Ольга Шахмоть

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 3

до Методики розрахунку і порядку використання орендної плати за оренду комунального майна Лопушненської сільської ради

                                                                        
                                                                         ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                         __________________________
                                                                         (керівник Орендодавця)
                                                                "___" ___________ 20___ року
                                                                М.П. 

 
РОЗРАХУНОК 

 плати за перший (базовий) місяць оренди комунального майна Майно перебуває на балансі __________________________________ 

 (найменування комунального підприємства, установи) № з/п

Назва та місцезнаходження об'єкта оренди

Площа об'єкта оренди, м 2

Вартість об'єкта

оренди за незалежною оцінкою станом на

_______

Індекс інфляції*

Орендна ставка ,

%

Орендна плата без ПДВ, грн

річна

за базовий місяць

___________

1

2

3

4

5

6

7

8

* Орендна ставка визначається на підставі цільового призначення згідно із Додатком 1 або цієї Методики. Якщо між датою визначення орендної плати за базовий місяць і датою підписання акту приймання-передавання Майна минуло більше ніж один повний календарний місяць, то розмір орендної плати за перший місяць оренди встановлюється шляхом коригування орендної плати за базовий місяць на індекс інфляції у місяцях, що минули з дати визначення орендної плати за базовий місяць.

Орендар          ____________                         _____________________________ 

                               (підпис)                                                (прізвище, ім'я, по батькові) 
Розрахунок здійснив 
(від орендодавця)___________          _____________________________ 
                               (підпис)                                (прізвище, ім'я, по батькові) 
Балансоутримувач
                        _____________           _____________________________ 
                        (підпис)                        (прізвище, ім'я, по батькові) 

М.П 

 

 

Секретар сільської  ради                                                     Ольга Шахмоть

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь