Лопушненська громада
Тернопільська область, Кременецький район

Виплата доходу на підставі цивільно-правового договору: чи є підстава для виключення з Реєстру неприбуткових

Дата: 19.11.2021 14:38
Кількість переглядів: 216

Виплата доходу на підставі цивільно-правового договору: чи є підстава для виключення з Реєстру неприбуткових

 

Відповідно до п. п. 133.4.1 п. 133.4 ст. 133 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) неприбутковим підприємством, установою та організацією для цілей оподаткування податком на прибуток підприємств є підприємство, установа та організація (далі – неприбуткова організація), що одночасно відповідає таким вимогам:

утворена та зареєстрована в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації;

установчі документи якої (або установчі документи організації вищого рівня, на підставі яких діє неприбуткова організація відповідно до закону) містять заборону розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників у розумінні Цивільного кодексу України від 16 січня 2003 року № 435-ІV зі змінами та доповненнями), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб. Для цілей абзацу третього п. п. 133.4.1 п. 133.4 ст. 133 ПКУ не вважається розподілом отриманих доходів (прибутків) фінансування видатків, визначених п. п. 133.4.2 п. 133.4 ст. 133 ПКУ;

установчі документи якої (або установчі документи організації вищого рівня, на підставі яких діє неприбуткова організація відповідно до закону) передбачають передачу активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду, іншим юридичним особам, що здійснюють недержавне пенсійне забезпечення відповідно до закону (для недержавних пенсійних фондів), або зарахування до доходу бюджету у разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення). Положення абзацу четвертого п. п. 133.4.1 п. 133.4 ст. 133 ПКУ не поширюється на об’єднання та асоціації об’єднань співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельні кооперативи;

внесена контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій.

Доходи (прибутки) неприбуткової організації використовуються виключно для фінансування видатків на утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами.

Тобто доходи (прибутки), отримані неприбутковою організацією, мають використовуватись виключно на реалізацію своєї статутної діяльності без розподілу таких доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

Враховуючи зазначене, не вважаються порушенням вимог п. п. 133.4.2 п. 133.4 ст. 133 ПКУ та розподілом доходу (прибутків) виплати неприбуткової організації засновнику (учаснику), працівнику або члену такої організації за виконані роботи (надані послуги) на підставі цивільно-правового договору, якщо такі витрати є фінансуванням видатків на своє утримання, реалізацію мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених установчими документами такої неприбуткової організації.

Підписуйтесь на Telegram-канал Державної податкової служби України https://t.me/tax_gov_ua

Спілкуйтеся з Податковою службою дистанційно за допомогою сервісу «InfoTAX»

Змінено форму декларації з податку на прибуток підприємств за угодою про розподіл продукції

 

Державна податковаповідомляє, що наказом Міністерства фінансів України від 09.06.2021 №332 «Про затвердження форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств за угодою про розподіл продукції» затверджено уніфіковану форму декларації з урахуванням особливостей, встановлених ст. 336 Податкового кодексу України (далі –ПКУ), щодо сплати податку на прибуток під час виконання угоди про розподіл продукції, в якій передбачена можливість доповнення показників податкових витрат іншими витратами, визначеними угодою про розподіл продукції, які не відшкодовуються компенсаційною продукцією.

Так, об’єктом оподаткування податком на прибуток підприємств є прибуток інвестора (інвесторів), який визначається виходячи з вартості прибуткової продукції, визначеної відповідно до законодавства про розподіл продукції, набутої інвестором (інвесторами) та/або оператором у власність у результаті розподілу продукції, зменшеної на суму сплаченого інвестором єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, а також на суму інших витрат (включаючи накопичені витрати при виконанні робіт до появи першої прибуткової продукції), пов’язаних з виконанням угоди, але які не відшкодовуються (не підлягають відшкодуванню) компенсаційною продукцією відповідно до угоди.

Склад витрат, що відшкодовуються компенсаційною продукцією, визначається відповідно до законодавства про розподіл продукції. Інші витрати, пов’язані з виконанням угоди про розподіл продукції, які враховуються під час обчислення об’єкта оподаткування від діяльності, пов’язаної з виконанням угоди, але які не відшкодовуються (не підлягають відшкодуванню) компенсаційною продукцією відповідно до угоди, визначаються за правилами, що враховуються при обчисленні об’єкта оподаткування відповідно до розділу III «Податок на прибуток підприємств» Податкового кодексу України.

Подання декларації має свої особливості.

Відповідно до п. п. «е» п. 336.1 ст. 336 ПКУ:

- базовий податковий (звітний) період з податку на прибуток підприємств за угодою про розподіл продукції – календарний квартал;

- декларація подається інвестором (оператором) щоквартально за кожний звітний податковий квартал;

- правило про складання податкової звітності та розрахунок об’єкта оподаткування з податку – на прибуток підприємств наростаючим підсумком не застосовується;

- податок на прибуток підприємств за звітний період сплачується інвестором (оператором) до відповідного бюджету у строк, визначений для квартального податкового періоду;

- обов’язок з подання річної податкової декларації і сплати авансових внесків з податку на прибуток до інвестора (оператора) за угодою про розподіл продукції не застосовується.

Інвестор (оператор) за угодою про розподіл продукції звільняється від обов’язку подавати фінансову звітність разом з податковою декларацією з податку на прибуток підприємств.

Строк подання декларації за І квартал, за II квартал, за III квартал, за IV квартал – 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) періоду – кварталу.

Більш детальніше, що передбачає загальна, основна та прикінцева частини форми декларації, додатки до неї, йдеться у лист ДПС України від 17.11.2021 №25530/7/99-00-21-02-01-07.

Підписуйтесь на Telegram-канал Державної податкової служби України https://t.me/tax_gov_ua

Спілкуйтеся з Податковою службою дистанційно за допомогою сервісу «InfoTAX»

 

Нюанси звітності юрособи платника єдиного податку четвертої групи

Якщо юридична особа (далі – ЮО) у власності та/або користуванні якої, у тому числі на умовах оренди, є земельна(і) ділянка(и), перебуває на податковому обліку (основне місце) в органі ДПС, який не обслуговує територіальну(і) громаду(и), де розташовані такі земельні ділянки, то у разі переходу на спрощену систему оподаткування або щорічного підтвердження статусу платника єдиного податку така ЮО подає:

до органу ДПС за своїм місцезнаходженням (місцем перебування на податковому обліку) загальну податкову декларацію платника єдиного податку четвертої групи (далі – декларація) з зазначенням в рядку 1 загальної частини одночасно двох відміток: тип «01» (загальна) та тип «04» (звітна);

до органу ДПС, який обслуговує територіальну громаду, до якої входить(ять) населений(і) пункт(и), де розташована(і) земельна(і) ділянка(и), звітну(і) податкову(і) декларацію(ії) з зазначенням в рядку 1 загальної частини однієї відмітки з типом «04» (звітна). При цьому, якщо земельні ділянки розташовані в населених пунктах різних територіальних громад, які обслуговує один орган ДПС, то звітні декларації подаються окремо за земельні ділянки по кожній територіальній громаді.

Якщо ЮО перебуває на податковому обліку (основне місце) в органі ДПС, який обслуговує територіальну громаду, де розташовані земельні ділянки ЮО, то до такого органу ДПС подаються дві декларації:

одна загальна декларація з зазначенням в рядку 1 загальної частини одночасно двох відміток: тип «01» (загальна) та тип «04» (звітна);

друга звітна декларація з зазначенням в рядку 1 загальної частини однієї відмітки з типом «04» (звітна).

У такому випадку загальній декларації в рядку 9 «Код органу місцевого самоврядування за місцем розташування земельної(их) ділянки(ок) за КОАТУУ» зазначається код КОАТУУ за місцезнаходженням органу ДПС, в якому платник перебуває на податковому обліку (основне місце).

У звітній(их) декларації(ях) в рядку 9 «Код органу місцевого самоврядування за місцем розташування земельної(их) ділянки(ок) за КОАТУУ» та додатку 1 до кожної такої декларації в графі 10 «код органу місцевого самоврядування за КОАТУУ» зазначається код населеного пункту – адміністративного центру територіальної громади згідно з КОАТУУ, до якої входить населений пункт, в якому знаходиться земельна ділянка.

При необхідності уточнення коду КОАТУУ платники мають право звертатися до органів ДПС, які обслуговують територіальні громади, до яких входять населені пункти, де розташовані земельні ділянки.

Єдиний податок сплачується до бюджету територіальної громади, до якої входять населені пункти, де розташовані земельні ділянки.

 

Підписуйтесь на Telegram-канал Державної податкової служби України https://t.me/tax_gov_ua

Спілкуйтеся з Податковою службою дистанційно за допомогою сервісу «InfoTAX»

Щодо подання Розрахунку для призначення пенсії застрахованим особам

Наказом Міністерства фінансів України від 13.01.2015 №4 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15.12.2020 №773) затверджені Форма Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків – фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску (далі – Розрахунок) та Порядок заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків – фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску (далі – Порядок).

З метою недопущення порушення прав застрахованих осіб на своєчасне отримання пенсійних та соціальних виплат було впроваджено Розрахунок з типом «Звітний» як «Довідковий» та додатки до нього, що містять персоніфіковані відомості, з типом «Звітний» як «Довідковий».

У Розрахунку з типом «Звітний» як «Довідковий» зазначається інформація щодо призначення пенсії застрахованим особам або матеріального забезпечення, страхових виплат (абзац сьомий п. 1 розд. ІІІ Порядку).

Отже, відповідно до норм Порядку Розрахунок та додатки до нього з типом «Звітний» як «Довідковий» подаються платником єдиного внеску при необхідності призначення поза межами звітного періоду застрахованим особам пенсії або матеріального забезпечення, або страхових виплат та містять виключно інформацію щодо таких осіб.

При поданні додатка «Відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам» (далі – Додаток 1) у складі Розрахунку з типом «Звітний» як «Довідковий» для призначення пенсії застрахованим особам Додаток 1 має містити відомості для призначення пенсії застрахованій особі, які подаються за період до дати формування заяви на призначення пенсії.

Для призначення матеріального забезпечення, страхових виплат – при поданні Додатка 1 у складі Розрахунку з типом «Звітний» як «Довідковий» для призначення матеріального забезпечення, страхових виплат Додаток 1 має містити відомості для призначення інших соціальних виплат застрахованій особі.

Відповідно такий принцип застосовується до інших додатків Розрахунку з типом «Звітний» як «Довідковий».

При цьому інформацію щодо осіб, зазначених у Розрахунку з типом «Звітний» як «Довідковий», необхідно також дублювати у Розрахунку за відповідний звітний період.

Терміни подання Розрахунку з типом форми «Довідковий» при виході працівника на пенсію або для отримання лікарняних чинним законодавством не передбачені.

Підписуйтесь на Telegram-канал Державної податкової служби України https://t.me/tax_gov_ua

Спілкуйтеся з Податковою службою дистанційно за допомогою сервісу «InfoTAX»

 

На Тернопільщині від продажу підакцизних товарів місцеві бюджети отримали більше, ніж сподівалися

Понад 105,4 млн грн акцизного податку з роздрібного продажу підакцизних товарів отримали територіальні громади Тернопільщини впродовж січня-жовтня 2021 року. При цьому надходження платежу перевищили очікування на 21 відсоток. Відтак додатково до місцевих скарбниць спрямували 18,4 млн гривень. Так, від реалізації алкогольних напоїв надійшло 39,1 млн грн (37%). Продаж пива додав 21,9 млн грн (21%), а тютюнових виробів – 44,4 млн грн (42%).

Загалом суб’єкти підприємницької діяльності, які виробляють підакцизну продукцію на теренах Тернопільщини, сплатили до державної казни 22,6 млн грн акцизного податку. Додаткові надходження платежу склали 1,9 млн грн, надійшло платежу на 8 відсотків більше, ніж очікувалося. Основна сума податку, а це 15 млн грн надійшло від виробництва пива. Виготовлення горілчаної продукції додало бюджету країни від Тернопілля 9,5 млн грн акцизного податку.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь