A A A K K K
для людей із порушенням зору
Лопушненська громада
Тернопільська область, Кременецький район

Про оголошення конкурсу на заміщення вакантної посади директора комунальної установи «Центр надання соціальних послуг  Лопушненської сільської ради»

Дата: 19.02.2021 09:52
Кількість переглядів: 170

Про оголошення конкурсу на заміщення вакантної посади

директора комунальної установи «Центр надання соціальних послуг

 Лопушненської сільської ради»

 

Відповідно до частини другої ст.13 Закону України «Про соціальні послуги», постанови Кабінету Міністрів України від 03 березня 2020 року №200 «Про затвердження Положення про конкурсну комісію, умови та порядок проведення конкурсу на зайняття посади керівника надавача соціальних послуг державного/комунального сектору» виконавчий комітет Лопушненської сільської ради оголошує конкурс на заміщення вакантної посади директора комунальної установи «Центр надання соціальних послуг Лопушненської сільської ради

Юридична адреса комунальної установи «Центр надання соціальних послуг Лопушненської сільської ради» (далі – Центр): с. Лопушне, вул.Т. Шевченка, 12 Кременецького  району  Тернопільської області

Основними напрямами діяльності Центру є:

-

  • проведення соціально-профілактичної роботи, спрямованої на запобігання потраплянню в складні життєві обставини осіб/сімей, які належать до вразливих груп населення;
  • надання особам/сім’ям комплексу соціальних послуг, яких вони потребують, відповідно до переліку послуг, затвердженого Мінсоцполітики, з метою мінімізації або подолання таких обставин.

Умови оплати праці директора комунальної установи «Центр надання соціальних послуг  Лопушненської сільської ради  визначаються відповідним Наказом Міністерства соціальної політики України
від 18 травня 2015 року №526 «Про умови оплати праці працівників закладів соціального захисту дітей, закладів соціального обслуговування, закладів соціальної підтримки сімей, дітей та молоді і центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді».

Документи від претендентів приймаються з 19 лютого 2021 року по 11 березня 2021 року з 8.00 год до 17.00 год за адресою: с.Лопушне, вул. Т.Шевченка, 12 Кременецького району  Тернопільської області

Для участі в конкурсі претендент особисто подає та/або надсилає електронною поштою такі документи:

- заяву про участь у конкурсі за визначеною формою (зразок додається);

- належним чином завірені копії документа, що посвідчує особу, документа про освіту, трудової книжки або інших документів, що засвідчують досвід роботи;

- автобіографію та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);

- мотиваційний лист, складений у довільній формі;

- довідку про відсутність судимості;

- перспективний план розвитку комунальної установи «Центр надання соціальних послуг Лопушненської сільської ради»

 

Крім зазначених документів, претендент може додатково подавати документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності, репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

У разі подання заяви та документів лише електронною поштою претендент до проходження перевірки на знання норм відповідного законодавства України додатково подає власноручно підписану заяву.

За достовірність інформації, викладеної в поданих документах, відповідає претендент особисто.

Кваліфікаційні вимоги до претендентів: Вища освіта другого рівня за ступенем магістра та спеціальністю відповідної галузі знань; стаж роботи у відповідній сфері діяльності на керівних посадах нижчого рівня – не менше ніж 5 років.

Претенденти не допускаються до участі в конкурсі у разі:

- неподання ними повного пакета документів;

- невідповідності кваліфікаційним вимогам, визначеними Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників «Випуск 80 «Соціальні послуги», затвердженим наказом Мінсоцполітики від 29.03.2017 № 518;

- наявності не знятої або не погашеної в установленому законом порядку судимості, заборони займати відповідні посади або займатися певними видами діяльності.

 Проведення конкурсу на заміщення посади директора Центру відбудеться в приміщенні Лопушненської сільської ради 15 березня 2021 р. о 11:00.

Відповідальна особа за надання інформації про конкурс та прийняття
документів – Михайлов Ольга Іванівна , електронна пошта: 04395716@mail.gov.ua, номер телефону –

0968000805

 

ЗРАЗОК ЗАЯВИ

про участь у конкурсі на заміщення вакантної посади директора комунальної установи «Центр надання соціальних послуг Лопушненської сільської ради»

 

Голові конкурсної комісії __________________

_______________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

__________________________________________

__________________________________________

  (прізвище, ім’я, по батькові претендента)

      який (яка) проживає за адресою:

__________________________________________,

__________________________________________

              (номер контактного телефону)

адреса електронної пошти    ____________________________________________

        (заповнюється друкованими літерами

ЗАЯВА

Прошу допустити мене до участі в конкурсі на зайняття посади ___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

(найменування посади)

Підтверджую достовірність інформації, викладеної у поданих мною документах.

Про проведення конкурсу прошу поінформувати мене шляхом*:

? надсилання листа на зазначену адресу;

? надсилання електронного листа на зазначену електронну адресу;

? телефонного дзвінка за номером _____________________________________________;

? _________________________________________________________________________.

(іншим доступним способом)

 

___________________ 20___ р.

___________________
(підпис)

 

__________

* У разі неможливості інформування вибраним претендентом способом повідомлення надсилається на зазначену в цій заяві електронну адресу.

 

 

 

Додаток 2

до рішення виконавчого комітету

від «18» лютого2021 року

№ 3

Зміст оголошення:

 

Оголошення

про початок формування конкурсної комісії для проведення конкурсу

на заміщення вакантної посади директора комунальної установи «Центр надання соціальних послуг Лопушненської сільської ради»

 

Відповідно до Закону України «Про соціальні послуги», постанови Кабінету Міністрів України від 03 березня 2020 року №200 «Про затвердження Положення про конкурсну комісію, умови та порядок проведення конкурсу на зайняття посади керівника надавача соціальних послуг державного/комунального сектору» Лопушненська сільська  рада  оголошує про початок формування конкурсної комісії для проведення конкурсу на заміщення вакантної посади директора комунальної установи «Центр  надання соціальних послуг Лопушненської сільської ради».

 

Конкурсна комісія утворюється у складі не менш як п’ять осіб.

До складу конкурсної комісії у рівній кількості входять представники суб’єктів системи надання соціальних послуг, визначених статтею 8 Закону України «Про соціальні послуги», а саме:

1) уповноважені органи у сфері надання соціальних послуг;

2) отримувачі соціальних послуг;

3) надавачі соціальних послуг;

4) об’єднання працівників системи надання соціальних послуг;

5) об’єднання надавачів соціальних послуг;

6) об’єднання отримувачів соціальних послуг.

До складу конкурсної комісії не можуть входити представники того надавача соціальних послуг державного/комунального сектору, в якому проводиться конкурс на зайняття посади керівника.

Пропозиції щодо кандидатур до складу конкурсної комісії можна надавати
з 8:00 до 17:00 (обідня перерва з 12:00 до 13:00), крім вихідних, Лопушненської сільської  ради, з 19 лютого  2021 року
до 28 лютого 2021 року за адресою:  с. Лопушне, вул. Т. Шевченка, 12, номер телефону – 0968000805

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 3

до рішення виконавчого комітету

                                                                             від «18» лютого 2021 року № 3

 

Перелік запитань

для перевірки на знання норм відповідного законодавства України у сфері надання соціальних послуг

 

1. Які суб’єкти, що надають соціальні послуги, повинні відповідати критеріям діяльності суб’єктів, що надають соціальні послуги?

2. Що може спричинити складні життєві обставини?

3. Ким затверджується перелік соціальних послуг?

4. Чого повинні дотримуватись суб’єкти, що надають соціальні послуги, під час здійснення своєї діяльності?

5. Ким встановлюється порядок регулювання тарифів на соціальні послуги?

6. Що отримують фізичні особи, які надають соціальні послуги?

7. Що відноситься до основних засад надання соціальних послуг?

8. Який комплекс заходів передбачається соціальними послугами?

9. Хто проводить підвищення кваліфікації соціальних працівників, інших фахівців?

10. Які шляхи визначення потреби у соціальних послугах, їх видах і обсягах?

11. Які основні умови для обмеження права на соціальні послуги або припинення їх надання?

12. Кого і у який спосіб інформують про обмеження або припинення надання соціальних послуг?

13. Хто має право на отримання соціальних послуг?

14. Які види соціальних послуг визначено Законом?

15. Які варіанти оплати соціальних послуг визначено Законом?

16. Що визначено як засіб регулювання діяльності у сфері надання соціальних послуг шляхом залучення на договірній основі суб’єктів господарювання для задоволення потреб у соціальних послугах?

17. Як визначено Законом мету соціальної послуги?

18. Яку відповідальність визначено Законом за порушення законодавства про соціальні послуги?

19. До кого може бути оскаржено рішення про відмову в наданні, зменшення обсягу або припинення надання соціальних послуг?

20. Оцінювання потреб особи в соціальних послугах (ст.19 Закону України
«Про соціальні послуги»).

21. Куди має звернутися особа з письмовою заявою для отримання соціальних послуг, що надаються державними та комунальними суб’єктами?

22. Державні та комунальні заклади і установи, що надають соціальні послуги

23. Фінансування соціальних послуг.

24. Фінансування територіальних програм розвитку соціальних послуг.

25. Кваліфікаційні вимоги до соціальних працівників, інших фахівців, які надають соціальні послуги, порядок їх атестації.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь